គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 25:13 Khmer Christian Bible (KCB)

លុះ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ក្រោយ​មក​ ស្ដេច​អ័គ្រីប៉ា​ និង​ព្រះនាង​បេរេនីស​បាន​មក​ដល់​ក្រុង​សេសារា​ ដើម្បី​សំដែង​ការ​គួរសម​ចំពោះ​លោក​ភេស្ទុស។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 25

មើលកិច្ចការ 25:13នៅក្នុងបរិបទ