គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ របាក្សត្រ 11:1 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

រីឯ​កាល​រេហូ‌បោម ទ្រង់​មក​ដល់​យេរូ‌សាឡិម​ហើយ នោះ​ទ្រង់​ក៏​ប្រមូល​ពូជ‌ពង្ស​យូដា​ទាំង​អស់ និង​ពូជ​អំបូរ​បេន‌យ៉ា‌មីន​ផង រួម​ទាំង​អស់​បាន​១​សែន​៨​ម៉ឺន​នាក់ សុទ្ធ​តែ​ជា​អ្នក​ជ្រើស‌រើស ហើយ​ថ្នឹក​ចំបាំង ដើម្បី​លើក​ទៅ​ច្បាំង​និង​ពួក​អ៊ីស្រា‌អែល ដោយ​ប្រាថ្នា​ចង់​បង្វិល​រាជ្យ​មក​វិញ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ របាក្សត្រ 11

មើល២ របាក្សត្រ 11:1នៅក្នុងបរិបទ