Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Zefanya 3:19 Kitab Sutji (JAV)

Lan ing wektu iku Ingsun bakal matrapi wong kabeh kang wus nindhes marang sira; nanging mitulungi kang padha pincang, sarta ngumpulake kang padha pating slebar, lan sapira kang kawirangan bakal Sundadekake ingalembana lan misuwur ana ing salumahe bumi.

maca bab lengkap Zefanya 3

tampilan Zefanya 3:19 ing konteks