Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Zefanya 2:2 Kitab Sutji (JAV)

sadurunge kowe padha digusah kaya mrambut kabur ing angin; sadurunge katempuh ing bentering bebendune Pangeran Yehuwah, sadurunge katekan ing dinaning bebendune Sang Yehuwah.

maca bab lengkap Zefanya 2

tampilan Zefanya 2:2 ing konteks