Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Zefanya 1:9 Kitab Sutji (JAV)

Ing dina iku Ingsun bakal ndhawahake paukuman marang saben wong kang nglumpati tlundhaking lawang, kang ngebaki omahe bendarane kalawan panganiaya lan para cidra.

maca bab lengkap Zefanya 1

tampilan Zefanya 1:9 ing konteks