Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Zakharia 9:12 Kitab Sutji (JAV)

He para wong tahanan kang kebak ing pangarep-arep, padha muliha menyang ing sajroning betengira! Ing dina iki uga sira padha Sunparingi sumurup: Sira bakal Sunparingi leliru tikel pindho.

maca bab lengkap Zakharia 9

tampilan Zakharia 9:12 ing konteks