Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Zakharia 9:10 Kitab Sutji (JAV)

Iku bakal numpes sakehe kreta perang ing Efraim lan sakehe jaran ing Yerusalem, apadene gendhewaning perang bakal disirnakake. Sabanjure Sang Prabu iku bakal martosake bab katentreman marang para bangsa. Wilayah pangwaose iku gumelar wiwit saka ing sagara tekan ing sagara sarta saka ing bengawan Efrat tekan ing poncot-poncoting bumi.

maca bab lengkap Zakharia 9

tampilan Zakharia 9:10 ing konteks