Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Zakharia 14:2 Kitab Sutji (JAV)

Ingsun bakal nglumpukake sakehe bangsa, kang bakal padha nglurugi perang marang Yerusalem, kutha iku nuli bakal direbut, omah-omahe padha dijarah-rayah, wonge wadon padha dirusuhi. Wong isine nagara separo kagawa metu menyang pambuwangan, nanging kekarene umat ora bakal katumpes saka ing kutha kono.

maca bab lengkap Zakharia 14

tampilan Zakharia 14:2 ing konteks