Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Zakharia 1:3 Kitab Sutji (JAV)

Mulane sira kandhaa marang wong-wong iku: Pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumadi: Sira padha mratobata marang Ingsun, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustining sarwa dumadi, -- Ingsun banjur bakal mbaleni sira. -- Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah Gustine sarwa dumadi --.

maca bab lengkap Zakharia 1

tampilan Zakharia 1:3 ing konteks