Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yusak 4:1 Kitab Sutji (JAV)

Bareng umat kabeh wus padha nyabrang ing bengawan Yarden, Pangeran Yehuwah tumuli ngandika marang Senapati Yusak, mangkene:

maca bab lengkap Yusak 4

tampilan Yusak 4:1 ing konteks