Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yusak 2:5 Kitab Sutji (JAV)

lan sareng wancinipun gapuranipun badhe kakancing saha sampun peteng, tiyang-tiyang wau sami kesah; kula boten sumerep dhateng pundi purugipun; kula aturi ngoyak, mesthi badhe ketututan.”

maca bab lengkap Yusak 2

tampilan Yusak 2:5 ing konteks