Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yusak 17:18 Kitab Sutji (JAV)

Nanging pagunungan iku dadia darbekmu, mung sarehne wujud alas, mulane babadana, nganti tekan ing poncot-poncote pisan bakal dadi duwekmu, amarga bangsa Kanaan iku sanadyan padha duwe kareta wesi lan padha santosa, ewadene iya mesthi bakal bisa koktundhung uga.”

maca bab lengkap Yusak 17

tampilan Yusak 17:18 ing konteks