Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yusak 15:7 Kitab Sutji (JAV)

Sabanjure wates iku munggah saka ing lebak Akhor marang ing Debir, menggok mangalor ngener ing Gilgal, ing penere unggah-unggahan ing Adumim, sakiduling kali, nuli terus menyang ing sendhang En-Semes lan metu ngener ing sendhang En-Rogel.

maca bab lengkap Yusak 15

tampilan Yusak 15:7 ing konteks