Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yunus 4:9 Kitab Sutji (JAV)

Ing kono pangandikane Gusti Allah marang Nabi Yunus: “Anggonira nepsoni wit jarak iku apa wis sabenere?” Unjuke Nabi Yunus: “Inggih sampun saleresipun kemawon anggen kawula nepsu ngantos dumugi pejah.”

maca bab lengkap Yunus 4

tampilan Yunus 4:9 ing konteks