Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yunus 2:2 Kitab Sutji (JAV)

unjuke:“Ing salebeting kasisahan, kawula sesambat dhateng Pangeran Yehuwahlajeng inggih dipun sembadani,wonten ing guwa-garbaning pejah kawula nyuwun tulung,Paduka lajeng miyarsakaken swanten kawula.

maca bab lengkap Yunus 2

tampilan Yunus 2:2 ing konteks