Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yunus 1:8 Kitab Sutji (JAV)

Ing kono pangucape wong akeh marang Nabi Yunus: “Sumangga kula sampeyan sukani sumerep, sinten ingkang njalari kula sami kadhatengan bilai makaten punika? Padamelan sampeyan punapa lan asal sampeyan saking pundi, ing pundi nagari sampeyan, sarta bangsa punapa sampeyan punika?”

maca bab lengkap Yunus 1

tampilan Yunus 1:8 ing konteks