Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yunus 1:7 Kitab Sutji (JAV)

Para wong isine prau banjur padha sapocapan mangkene: “Payo padha mbuwang undhi, supaya tetelaa sapa kang njalari kita katempuh ing bilai mangkene iki.” Tumuli iya kelakon mbuwang undhi, lan Nabi Yunus kang kena.

maca bab lengkap Yunus 1

tampilan Yunus 1:7 ing konteks