Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yoel 3:5 Kitab Sutji (JAV)

Awitdene salaka lan emas kagunganingSun wus padha sira jupuk, sarta barang-barangingSun kang pangaji padha sira lebokake ing papan pangibadahira,

maca bab lengkap Yoel 3

tampilan Yoel 3:5 ing konteks