Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yoel 3:4 Kitab Sutji (JAV)

Anadene mungguh sira, he Tirus lan Sidon sarta sawewengkone Filisti, ana gegayutane apa karo Ingsun? Apa sira arep males pandamelingSun? Manawa sira nandukake apa bae marang Ingsun, kanthi dadakan anggoningSun bakal nampekake panggawenira iku marang sira dhewe.

maca bab lengkap Yoel 3

tampilan Yoel 3:4 ing konteks