Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yoel 3:11 Kitab Sutji (JAV)

Sakehe para bangsa saka ing ngendi-endi,padha gumregaha lan maraa,sarta padha nglumpuka mrana!Dhuh Yehuwah, para pahlawan Paduka mugi kabektaa mandhap!

maca bab lengkap Yoel 3

tampilan Yoel 3:11 ing konteks