Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yoel 2:13 Kitab Sutji (JAV)

Atimu suweken, aja sandhanganmu,sarta mratobata marang Pangeran Yehuwah Allahmu,dene Panjenengane iku asipat asih lan welasan,gedhe sabare lan luber kamirahane,Panjenengane piduwung ing bab paukuman kang karancang.

maca bab lengkap Yoel 2

tampilan Yoel 2:13 ing konteks