Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yoel 2:11 Kitab Sutji (JAV)

Pangeran Yehuwah nuli ngedalake swarane,ana ing ngarepe wadya-balane,mangka wadya-balane iku luwih dening akeh,sarta kang nindakake sabdane iku santosasabab ngedab-edabi dinane Sang Yehuwah ikusarta nggegirisi banget,sapa kang bisa mbetahake?

maca bab lengkap Yoel 2

tampilan Yoel 2:11 ing konteks