Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yoel 1:9 Kitab Sutji (JAV)

Kurban dhaharan lan kurban unjukan wus ilangsaka ing padalemane Sang Yehuwah;para abdine Pangeran Yehuwah,yaiku para imam, padha susah.

maca bab lengkap Yoel 1

tampilan Yoel 1:9 ing konteks