Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yoel 1:2 Kitab Sutji (JAV)

He, para tuwa-tuwa, padha ngrungokna,he, para wong isine nagara, padha nilingna!Sajegmu urip utawa ing jamane para leluhurmuapa tau ana lelakon kang kaya mangkene iki?

maca bab lengkap Yoel 1

tampilan Yoel 1:2 ing konteks