Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yoel 1:19 Kitab Sutji (JAV)

Dhuh Yehuwah, namung Paduka ingkang kawula sambati,awit pangenan ing ara-ara,sampun kamangsa ing latu ngantos telas.Urubing latu sampun nggosongakensakathahing wit-witan ing ara-ara.

maca bab lengkap Yoel 1

tampilan Yoel 1:19 ing konteks