Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yoel 1:14 Kitab Sutji (JAV)

Padha ngundhangna puwasa kang suci,nganakna parepatan agung,nglumpukna para tuwa-tuwa,dalah sakehe wong isine nagaraana ing padalemane Pangeran Yehuwah Allahmulan padha sambat-sambata marang Sang Yehuwah.

maca bab lengkap Yoel 1

tampilan Yoel 1:14 ing konteks