Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yesaya 61:6 Kitab Sutji (JAV)

Nanging sira bakal padha kaaranan imaming Sang Yehuwahlan bakal kasebut abdining Allah kita.Sira bakal padha ngrasakake nikmating kasugihane para bangsatuwin bakal padha rumangsa mbedhedheg marga saka kehing kasugihane wong-wong mau.

maca bab lengkap Yesaya 61

tampilan Yesaya 61:6 ing konteks