Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yesaya 51:11 Kitab Sutji (JAV)

Para tiyang ingkang sami kaluwaran dening Sang Yehuwah sami badhe saged mantuktuwin lumebet ing Sion kanthi asurak-surak,kalayan linimputan ing sukarena ingkang langgeng;kebak kabingahan lan kagirangan,tinebihan ing kasisahan saha pangresah.

maca bab lengkap Yesaya 51

tampilan Yesaya 51:11 ing konteks