Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yesaya 2:21 Kitab Sutji (JAV)

lan wong mau bakal lumebu ing growongan-growonganing gunung parangtuwin ing sela-selaning tetengger watumarga saka pagirising Sang Yehuwahlan marga saka cahyaning kamulyane;ing nalika Panjenengane jumeneng damel getering bumi.

maca bab lengkap Yesaya 2

tampilan Yesaya 2:21 ing konteks