Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeremia 44:29 Kitab Sutji (JAV)

Mangkene pangandikane Sang Yehuwah: Iki kang minangka tenger, yen Ingsun bakal ndhawahake paukuman marang sira ana ing panggonan kene, supaya sira sumurupa manawa Ingsun bakal ngleksanani apa kang Sunpangandikakake amrih kasangsaranira.

maca bab lengkap Yeremia 44

tampilan Yeremia 44:29 ing konteks