Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeremia 43:5 Kitab Sutji (JAV)

Sang Yohanan bin Kareah lan sakehe prawiraning wadya-bala nuli nglumpukake kekarene sakehing wong Yehuda, yaiku sakehing wong kang wus mulih saka ing antarane para bangsa, panggonane anggone padha pating slebar, kang banjur arep manggon ana ing tanah Yehuda,

maca bab lengkap Yeremia 43

tampilan Yeremia 43:5 ing konteks