Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeremia 29:14 Kitab Sutji (JAV)

Ingsun bakal marengake sira ketemu kalawan Ingsun, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah --, lan Ingsun bakal mulihake kaananira lan ngempalake sira saka ing antarane para bangsa lan saka sadhengaha panggonan anggoningSun mbuyarake sira, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah -- lan Ingsun bakal ngulihake sira menyang ing panggonan, saka nggoningSun mbucal sira.

maca bab lengkap Yeremia 29

tampilan Yeremia 29:14 ing konteks