Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeremia 16:15 Kitab Sutji (JAV)

nanging kasalinan: Demi Sang Yehuwah agesang, kang nganthi bangsa Israel metu saka ing tanah lor lan saka ing sakehing nagara, ing ngendi tibane anggone Sang Yehuwah mbuyarake, marga bakal Sunulihake menyang ing tanah, kang Sunparingake marang para leluhure.

maca bab lengkap Yeremia 16

tampilan Yeremia 16:15 ing konteks