Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeremia 14:9 Kitab Sutji (JAV)

Punapaa dene Paduka kados tiyang bingung,kadosdene pahlawan ingkang boten sagah mitulungi?Nanging Paduka rak wonten ing tengah-tengah kawula,dhuh Sang Yehuwah, lan asma Paduka sinebat ing nginggil kawula.Kawula mugi sampun ngantos Paduka tegakaken!”

maca bab lengkap Yeremia 14

tampilan Yeremia 14:9 ing konteks