Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 38:13 Kitab Sutji (JAV)

Nagara Syeba lan Dedan dalah para wonge kang tuku barang-barange, nagara Tarsis dalah para sudagare bakal padha celathu marang sira mangkene: Tekamu iku apa arep ngrerampas lan nglumpukake sekuthonmu sumedya ngrerayah, arep ngangkut salaka lan emas, arep mbradhat raja-kaya lan bandha sarta arep njarah-rayah kang akeh banget?

maca bab lengkap Yeheskiel 38

tampilan Yeheskiel 38:13 ing konteks