Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 35:15 Kitab Sutji (JAV)

Kaya anggonira abungah-bungah ing bab pusakane turune Israel, kang wus dadi sepi mamring, iya kaya mangkono iku kang bakal Suntandukake marang sira. Sira bakal dadi sepi mamring, he, pagunungan Seir lan sira, Edom sakukubanira kabeh. Ing kono wong-wong bakal sumurup, manawa Ingsun iki Yehuwah.”

maca bab lengkap Yeheskiel 35

tampilan Yeheskiel 35:15 ing konteks