Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 35:11 Kitab Sutji (JAV)

mulane, demi Ingsun kang gesang -- mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah -- Ingsun bakal nandukake marang sira kaya kang wus sira tandukake marang turune Israel ing sajrone kanepsonira lan kamerenira, kang marga saka sengitira marang wong-wong mau; sarta Ingsun bakal ngrawuhi sira samangsa Ingsun ngadili sira.

maca bab lengkap Yeheskiel 35

tampilan Yeheskiel 35:11 ing konteks