Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 34:13 Kitab Sutji (JAV)

Bakal padha Sunirid metu saka ing satengahe para bangsa lan Sunklempakake saka ing nagara-nagara sarta Sunirid marang ing tanahe; Ingsun bakal ngengon wedhus-wedhusingSun iku mau ana ing gunung-gununge Israel, ana ing lebak-lebaking kaline lan ana ing papan panggonane wong kono kabeh.

maca bab lengkap Yeheskiel 34

tampilan Yeheskiel 34:13 ing konteks