Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 32:4 Kitab Sutji (JAV)

Sira Sunbanting ing bumi,Sununcalake menyang ing ara-ara;sakehing manuk ing awang-awangSundhawuhi mencok ana ing sirakewan-kewan ing salumahing bumiSunwaregi kalawan dagingira.

maca bab lengkap Yeheskiel 32

tampilan Yeheskiel 32:4 ing konteks