Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 31:16 Kitab Sutji (JAV)

Para bangsa kang krungu gumebruging ambruke, padha Sundamel gumeter, yaiku ing nalikane Ingsun nglebokake dheweke menyang ing jagading wong mati, lan banjur nunggal kalawan kabeh kang wus padha tumurun ing luwangan kuburan. Anadene sakehing wit-witan ing patamanan Eden, ing telenging bumi bakal rumangsa kalipur, yaiku wit-witan kang pinilih lan kang endah dhewe ing Libanon, kang nesep banyu akeh.

maca bab lengkap Yeheskiel 31

tampilan Yeheskiel 31:16 ing konteks