Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 26:2 Kitab Sutji (JAV)

“He, anaking manungsa, ing sarehne Tirus celathu bab Yerusalem mangkene: Sokur! Wus rusak gapurane bangsa-bangsa iku; mengane marep mrene, satemah aku bakal dadi kebak, nanging iku wus dadi reruntuhan.

maca bab lengkap Yeheskiel 26

tampilan Yeheskiel 26:2 ing konteks