Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 25:13 Kitab Sutji (JAV)

Mulane mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah: Ingsun bakal ngagagake astaningSun nglawan Edom, manungsane lan kewane bakal Sunsirnakake saka ing kono sarta Edom bakal Sundadekake reruntuhan; wiwit saka ing Teman nganti tekan ing Dedan wonge bakal padha mati dening pedhang.

maca bab lengkap Yeheskiel 25

tampilan Yeheskiel 25:13 ing konteks