Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 20:30 Kitab Sutji (JAV)

Awit saka iku turune Israel iku kandhanana: Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah: Apa sira uga najisake awakira, niru lakune leluhurira lan tumindak sedheng kanthi patrap ngeloni para dewane kang nistha iku?

maca bab lengkap Yeheskiel 20

tampilan Yeheskiel 20:30 ing konteks