Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 11:24 Kitab Sutji (JAV)

Aku nuli kajunjung dening Sang Roh lan ing sajrone wahyu kang saka ing Rohing Allah aku kabekta menyang ing nagara Kasdim, ing panggonane para boyongan. Sawuse mangkono wahyu kang dakdeleng iku banjur ilang,

maca bab lengkap Yeheskiel 11

tampilan Yeheskiel 11:24 ing konteks