Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wulang Bebasan 30:1 Kitab Sutji (JAV)

Pangandikane Sang Agur bin Yake, saka ing Masa. Pangucape wong mangkene: “Dhuh Allah, kawula sampun sayah sanget,dhuh Allah kawula sampun sayah sanget, ngantos ketelasan kakiyatan.”

maca bab lengkap Wulang Bebasan 30

tampilan Wulang Bebasan 30:1 ing konteks