Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wilangan 5:15 Kitab Sutji (JAV)

ing kono wong lanang mau tumuli ngladekna somahe marang ngarepe imam. Lan wong iku kudu nggawa kurban marga saka kang wadon iku, arupa glepung sair saprasepuluh efa, aja nganggo diesoki lenga lan aja ditumpangi menyan, awitdene iku kurban dhaharan kasujanan, iya kurban pangeling-eling marang kaluputan.

maca bab lengkap Wilangan 5

tampilan Wilangan 5:15 ing konteks