Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wilangan 31:6 Kitab Sutji (JAV)

Iku tumuli didhawuhi dening Nabi Musa nglurug perang, saben taler wong sewu, sarta dikantheni Pinehas putrane Imam Eleazar, kang nggawa piranti pasucen lan kalasangka kanggo tengara.

maca bab lengkap Wilangan 31

tampilan Wilangan 31:6 ing konteks