Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wilangan 23:7 Kitab Sutji (JAV)

Bileam banjur ngucapake kidunge:“Sang Prabu Balak ratu ing Moab, ndhatengake aku saka ing tanah Aram,saka ing pagunungan wetan,pangandikane: Kowe mrenea, aku tulungana, ipat-ipatana Yakub,sarta mrenea, supatanana Israel.

maca bab lengkap Wilangan 23

tampilan Wilangan 23:7 ing konteks