Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wilangan 14:9 Kitab Sutji (JAV)

Mung bae aja padha mbalela marang Sang Yehuwah, lan aja wedi marang bangsa ing nagara kono, marga mesthi bakal kita ganyang nganti entek. Wong-wong mau wus koncadan kang dadi pangayomane, mangka Pangeran Yehuwah nunggil kalawan kita, mulane wong-wong iku aja padha kokwedeni.”

maca bab lengkap Wilangan 14

tampilan Wilangan 14:9 ing konteks