Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Rut 2:7 Kitab Sutji (JAV)

Kala wau wicantenipun makaten: Kula kelilana ngasag-asag lan nglempakaken sair ing sela-selanipun bentelan-bentelan, ing sawingkingipun tiyang derep. Wiwit dhateng kala wau enjing ngantos dumugi sapunika, terus ibut kemawon, saha sakedhap kemawon boten ngaso.”

maca bab lengkap Rut 2

tampilan Rut 2:7 ing konteks